Kódex

 1. Cieľ

  Tím WordCamp Bratislava si myslí, že naša komunita by mala byť otvorená naozaj pre všetkých. Zaväzujeme sa preto poskytnúť priateľské a príjemné prostredie nezávisle od rodu, sexuálnej orientácie, postihnutia, národnosti, náboženstva, preferovaného operačného systému, programovacieho jazyku či textového editora našich návštevníkov.

  Tento kódex stanovuje isté pravidlá očakávaného správania návštevníkov, rovnako ako následky správania sa, ktoré bude proti týmto pravidlám.

  Pozývame všetkých dobrovoľníkov, prednášajúcich, sponzorov, návštevníkov i ostatných zúčastnených k tomu, aby pomohli vytvoriť predpoklady pre pozitívny a bezpečný zážitok pre všetkých.

 2. Open Source občianstvo

  Doplnkovým cieľom tohto kódexu je zvýšiť povedomie o Open Source občianstve povzbudením účasníkov, aby sa nebáli vyzdvihnúť a posilniť vzťahy medzi ich prácou a širšou komunitou.

 3. Očakávané správanie

  • Buď ohľaduplný a pristupuj k ľuďom s úctou a ochotou spolupracovať.
  • Buď si vedomý svojho okolia a svojich spoluúčastníkov. Upovedom organizátorov konferencie, ak si všimneš nebezpečnú situáciu alebo niekoho v núdzi.
  • Podieľaj sa na autentickej a aktívnej účasti na konferencii WordCamp Bratislava – aj ty ju pomáhaš vytvárať.
  • Všetky priestory konferencie môžu byť prístupné verejnosti; ku všetkým členom verejnosti pristupuj s rešpektom.
 4. Neprijateľné správanie

  Neprijateľné správanie zahŕňa: zastrašovanie, obťažovanie, hrubé, diskriminačné, ponižujúce alebo inak škodlivé správanie sa návštevníkov WordCamp Bratislava a spriazdnených akcií.

  Medzi obťažovanie patrí: ofenzívne slovné vyjadrenia súvisiace s rodom, sexuálnou orientáciou, rasou, náboženstvom, postihnutím; nevhodné použitie nahoty a/alebo sexuálnych obrazov vo verejných priestoroch (vrátane prezentácií); zámerné zastrašovanie alebo prenasledovanie; obťažujúce fotografovanie alebo nahrávanie; vytrvalé prerušovanie prednášok, debát alebo iných podujatí; nevhodný fyzický kontakt, nevítané sexuálne narážky a iné prejavy pozornosti.

 5. Následky neprijateľného správania

  Neprijateľné správanie nebude tolerované ostatnými návštevníkmi, organizátormi, zamestnancami prenajatých priestorov, sponzormi ani inými priaznivcami konferencie WordCamp Bratislava.

  Očakávame, že každý, kto bude upozornený aby s takýmto správaním prestal, tak ukamžite urobí.

  Ak sa začne návštevník správať neprijateľne, organizátori konferencie môžu pristúpiť k akýmkoľvek krokom ktoré budú považovať za vhodné, vrátane vyhostenia z konferencie bez varovania alebo vrátenia peňazí.

 6. Čo robiť, keď si svedkom alebo obeťou neprijateľného správania

  Ak si obeťou neprijateľného správania alebo si všimneš, že je obeťou niekto iný, upovedom prosím bezodkladne organizátora konferencie.

  Tím konferencie WordCamp Bratislava je k dispozícii i na to, aby v prípade potreby pomohol účastníkom privolať bezpečnostnú službu priestorov alebo políciu, poskytol doprovod, alebo inak pomohol obetiam neprijateľného správania cítiť sa bezpečne počas trvania konferencie.
  Dobrovoľníci budú označení. Každý dobrovoľník ťa môže spojiť s organizátorom konferencie. Organizátorov môžeš tiež kontaktovať pri informačnom stole.

 7. Rozsah

  Očakávame, že týmto kódexom správania sa budú riadiť všetci účastníci konferencie (sponzori, dobrovoľníci, prednášajúci, návštevníci a aj ostatní hostia) vo všetkých priestoroch konferencie aj pridružených akcií.

 8. Kontaktné údaje

  Kontaktné informácie nájdeš na stránke Kontakt

 9. Licencia a autorstvo

  Tento kódex správania sa je mierne upraveným kódexom konferencie Open Source Bridge, s doplnenými informáciami našej konferencie. Originál je vydaný pod licenciou
  Creative Commons Attribution-ShareAlike a dostupný na adrese
  http://opensourcebridge.org/about/code-of-conduct/