ELBIA hosting

ELBIA je popredný slovenský poskytovateľ webhostingových a serverových služieb. Od roku 2007 pomohla stovkám klientov, zaregistrovala tisícky domén a vyhovela miliónom požiadaviek. Popri hostingových a doménových produktoch prevádzkuje aj špičkovú cloudovú platformu na poskytovanie vlastných webhostingových služieb. Sponzoringom komunitných akcií a finančnou a materiálnou podporou open source softvéru prispieva k rozvoju hlavne slovenského webového priestoru.