WPML

WPML premení webové stránky WordPress na viacjazyčné. Funguje s doplnkami na ukladanie, SEO a e-komerciu a umožňuje vytvoriť kompletne viacjazyčné stránky. WPML posilní jednoduché blogy ako aj firemné a podnikové stránky. WPML umožňuje používateľom preložiť na stránke všetko: obsah, ponuky, miniaplikácie a dokonca texty v motíve a doplnkoch. WPML sa využíva na viac než 500 000 komerčných webových stránkach po celom svete.

Ďalšie informácie o možnostiach viacjazyčných stránok nájdete na stránke WPML.org

Hľadáme talenty. Ak ste inteligentný programátor, budeme radi, ak sa s nami spojíte na tejto stránke: http://wpml.org/home/were-hiring/.

*****

WPML turns WordPress websites multilingual. It works with caching, SEO and E-Commerce plugins, and allows the building of complete multilingual sites. WPML powers simple blogs as well as corporate and enterprise sites.
WPML allows users to translate everything in the site, including content, menus, widgets and even theme and plugin texts. WPML powers over 500,000 commercial websites from all over the world. More information about going multilingual can be found at WPML.org

We are looking for talent. If you are a smart programmer you are welcome to contact us here: http://wpml.org/home/were-hiring/.